Nagradna igra "Vrijeme je za kokice"

Pravila nagradne igre

"Vrijeme je za kokice"

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je BUG d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost iz Zagreba, Ogrizovićeva 36a, OIB:05461674840.

Članak 2. Sponzor

Sponzor nagradne igre je Ronis d.o.o. Josipa Kozarca 1a, 40000 Čakovec, OIB: 21720748086

Članak 3. Vrijeme trajanja

Nagradna igra traje od 28.3.2012. do 27.4.2012.

Članak 4. Svrha priređivanja

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe časopisa BUG i tvrtke Ronis d.o.o.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

U časopisu BUG broj 233 (travanj 2012.) priređivač će objaviti oglas nagradne igre „Vrijeme je za kokice“ s uputstvima za sudjelovanje. U nagradnoj igri sudjeluju svi čitatelji časopisa Bug koji u periodu trajanja nagradne igre (definiranom u članku 3.) posjete web-stranice nagradne igre www.bug.hr/popcorn, popune formular s osobnim podacima te upišu jedinstveni kod istaknut na oglasu nagradne igre.
Na ovaj način u nagradnoj igri može se sudjelovati više puta, odnosno onoliko koliko se časopisa kupi. Da bi sudjelovali u nagradnoj igri, svi upisani jedinstveni kodovi moraju biti originalni i potjecati s oglasa nagradne igre, te se isti jedinstveni kod može upotrijebiti samo jednom. Ukoliko je isti kod prijavljen više puta, priznaje se samo onaj kod koji je prvi prijavljen.
Zaposlenici priređivača i sponzora, kao i članovi njihovih užih obitelji, nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond nagradne igre čine 4 nagrade:
  1. Media player POPCORN HOUR C-300 - vrijednosti 3.199,00 kn (PDV uključen)
  2. Media player POPCORN HOUR A-300 - vrijednosti 1.799,00 kn (PDV uključen)
  3. Media player POPCORN HOUR POPBOX V8 - vrijednosti 1.099,00 kn (PDV uključen)
  4. Media player POPCORN HOUR POPBOX V8 - vrijednosti 1.099,00 kn (PDV uključen)
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.196,00 kn (PDV uključen)

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Kompjutorsko izvlačenje dobitnika obavit će se u prostorijama priređivača, u Ogrizovićevoj 36a u Zagrebu, 30.4.2012. u 12 sati, uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje priređivač.
Zapisnik o tijeku izvlačenja, potpisan od svih članova komisije, dostavit će se Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Ime dobitnika bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr 30.4.2012. i u Bugu br. 235.
Priređivač će obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi pismeno, u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 8. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.
Priređivač i sponzor ne snose troškove prijevoza ili putovanja niti bilo kakve druge troškove dobitnika povezane s preuzimanjem i realizacijom nagrada.
Ako dobitnik u navednom roku ne preuzme nagradu priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika, te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ako nagrada ne bude podignuta u utvrđenom roku, bit će prodana na javnoj dražbi. Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac.

Članak 9. Pravo privređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnim igrama pristaju da priređivač/sponzor objavi njihova imena i fotografije te da ih koristi u promocijske svrhe, ako je to potrebno.

Članak 10. Troškovi

Trošak nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku snosi priređivač BUG d.o.o. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti priređivača i sponzora prema dobitniku.

Članak 11. Posebne situacije

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Članak 12. Objavljivanje Pravila

Ova pravila bit će objavljena na web-adresi www.bug.hr/popcorn 27.3. 2012.

Članak 13. Rješavanje sporova

Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu po dobivanju odobrenja od strane Ministarstva financija, s danom objave u elektroničkim i drugim javnim medijima. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 http://www.bug.hr/popcorn/

Nema komentara:

Objavi komentar