Nagradni natječaj Putovanje na dar

Sudjelujte u našem nagradnom natječaju "Putovanje na dar" i u 2013. otputujte Croatia Airlinesom u destinaciju po želji!

Sve što trebate napraviti jest učitati fotku u aplikaciju Facebook foto natječaj "Putovanje na dar" s božićnim motivima i bilo kojim obilježjem ili logotipom Croatia Airlinesa, a žiri će odabrati najkreativniju i najoriginalniju.

Broj LIKE-ova nije presudan da biste pobijedili, ali žiri će cijeniti kreativne komentare i shareove :)

Na vama je samo da budete kreativni i maštoviti!

https://www.facebook.com/croatiaairlines/app_502977919718458 

Pravilnik nagradnog natječaja Putovanje na dar
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„PUTOVANJE NA DAR“


Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Croatia Airlines d.d., Bani 75b, Buzin,
10010 Zagreb, Hrvatska, OIB: 24640993045, Matični broj: 3298744, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Croatia Airlinesa. Nagradni natječaj traje od 17.12.2012. do 7.1.2013. a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj Facebook stranici organizatora.

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada sastoji se od:

Nagrada Količina
1. mjesto – dvije međunarodne povratne karte 1×
2. mjesto - dvije domaće povratne karte 1×
3. mjesto – velika maketa zrakoplova 1×
4. mjesto – mala maketa zrakoplova 1x
5. mjesto – mala maketa zrakoplova 1x
6.-10. mjesto – promo paket 5x

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe, koje su građani Republike Hrvatske, te su registrirane na društvenoj mreži Facebook (na web-stranici http://www.facebook.com), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Da bi sudjelovao u nagradnom natječaju svaki korisnik mora:

• lajkati Croatia Airlines Facebook stranicu - https://www.facebook.com/croatiaairlines
• pristupiti tabu „ Putovanje na dar“ https://www.facebook.com/croatiaairlines/app_502977919718458
• pročitati Pravilnik o nagradnom natječaju; fotografirati božićne motive (na primjer: bor, adventski vijenac, djed Božićnjak…), s time da na fotografiji obavezno mora biti bilo koje obilježje ili logotip Croatia Airlinesa (na primjer aviokarta, putni časopis, zrakoplov, naša poslovnica i slično)
• učitati fotografiju na tab „Putovanje na dar“
• dozvoljene su maksimalno dvije fotografije po sudioniku nagradnog natječaja
• fotomontaže nisu dozvoljene

Članak 7: ODABIR DOBITNIKA
Fotografije će se lajkati na aplikaciji, a stručni žiri će odabrati pobjednike. Ukupno će se odabrati deset pobjednika, a fond nagrada prikazan je u Članku 4. Kriterij za odabir bit će najkreativnija i najoriginalnija fotografija.

Sukladno pravilima Facebooka važeći profili su samo oni kojima Facebook ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu igrača (onom s osobne iskaznice).Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnici nagrada biti će obaviješteni u aplikaciji o dobitku odmah pri osvajanju nagrade.

Organizator će dobitnicima nagrada poslati pisanu obavijest o osvojenoj nagradi putem elektronske pošte na e-mail adresu dobitnika koju je naveo u sklopu svojih osobnih podataka.

NAPOMENA:
Zrakoplovne karte odnose se na letove Croatia Airlinesa koje Croatia Airlines vrši vlastitim zrakoplovima. U zrakoplovnu kartu uključeni su svi troškovi pristojbi zračnih luka i naknada za izdavanje karte (TSC). Karte se moraju iskoristiti najkasnije do 30. prosinca 2013. što podrazumijeva najkasniji mogući odlazak i povratak zaključno s tim datumom.
Rezervaciju zrakoplovnih karata potrebno je napraviti barem 14 dana prije željenog datuma putovanja, a ukoliko su na željenom letu sva mjesta u ekonomskom razredu popunjena, putovanje se mora pomaknuti na onaj datum kad su mjesta u ekonomskom razredu raspoloživa.
Dobitnici mogu karte prenijeti na druge osobe na način da najave prijenos prije izrade rezervacije, te da pri izradi rezervacije navedu ime osobe koja putuje. Karte nije moguće zamijeniti za novac ili druge proizvode ili usluge Croatia Airlinesa. Promjena rezervacije podliježe pravilima tarife u kojoj je karta knjižena.
Dobitnici se za sve potrebne informacije, kao i za rezervaciju karata javljaju u Croatia Airlines, Sektor marketing, na broj telefona + 385 1 616 00 02.
Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Sukladno pravilima Facebooka važeći profili su samo oni kojima Facebook ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu igrača (onom s osobne iskaznice). Ukoliko će ime biti drugačije, korisnici sa tih profila ne sudjeluju u nagradnom natječaju. Više igrača s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom.

Članak 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12: OBJAVA DOBITNIKA
Imena dobitnika nagrada bit će objavljena po završetku natječaja (u roku 7 dana).

Članak 13: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice

Članak 15. FACEBOOK OGRANIČENJA
Tvrtka Facebook, Inc. nije izvođač, organizator ni pokrovitelj nagradnog natječaja.
Tvrtka Facebook, Inc. oslobođena je od svih potencijalnih zahtjeva od strane sudionika nagradnog natječaja. Sudionici su svjesni da svoje podatke pružaju Croatia Airlinesu, a ne Facebooku.

Croatia Airlines d.d.

Nema komentara:

Objavi komentar