Moj Večernji nagrađuje pretplatnike za Valentinovo

PRAVILA NAGRADNE IGRE Članak 1. Prema ovim pravilima Večernji list d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6h/1, OIB 92276133102 priređuje nagradnu igru naziva « Klub Moj Večernji nagrađuje pretplatnike za Valentinovo». Članak 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Večernji list. Članak 3. Nagradna igra « Klub Moj Večernji nagrađuje pretplatnike za Valentinovo » počinje 30.1.2015. i traje do 6.2.2015. Članak 4. Nagradna igra počinje 30.1.2015. kada će čitatelji u nacionalnom izdanju Večernjeg lista pronaći kupon s uputama za igru. Aktivni pretplatnici Večernjeg lista trebaju poslati ispunjeni kupon sa svojim podacima na adresu Večernjeg lista do 6.2.2015. Članak 5. Fond nagrada za nagradnu igru « Klub Moj Večernji nagrađuje pretplatnike za Valentinovo » čine 3 nagrade u iznosu od 3.948 kn s uračunatim PDV-om, a nagrade su : 3 x aranžman za dvije osobe u dvokrevetnoj sobi s uslugom 2 polupansiona u hotelu Ambasador 5* Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti fonda Hrvatskom crvenom križu. Članak 6. Svi sudionici u nagradnoj igri « Klub Moj Večernji nagrađuje pretplatnike za Valentinovo » mogu osvojiti samo jednu nagradu naznačenu u članku 5. ovih pravila, pod uvjetom: - da pošalju ispunjeni kupon sa svojim podacima na adresu Večernjeg lista : Večernji list, odjel Pretplate, Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb s naznakom: „VALENTINOVO“ najkasnije do 6.2.2015. U nagradnu igru ulaze kuponi zaprimljeni zaključno sa 6.2.2015. U nagradnoj igri mogu sudjelovati isključivo aktivni pretplatnici Večernjeg lista. U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo punoljetni sudionici. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i članovi njihove uže obitelji. Članak 7. Tročlana komisija nadzirat će javno izvlačenje nagrada naznačenih u članku 5. koje će se održati 9.2.2015. u 10 sati u prostorijama Večernjeg lista d.o.o. Dobitnici koji osvoje nagrade u nagradnoj igri « Klub Moj Večernji nagrađuje pretplatnike za Valentinovo » bit će objavljeni na portalu Večernjeg lista najkasnije 5 dana nakon izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri / dobitnici prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre te primanja promidžbenog materijala koji će dobiti od Večernjeg lista i njegovih partnera. Članak 8. Priređivač i partneri nagradne igre osiguravaju nagrade iz nagradnog fonda i jamče dobitniku njihovu realizaciju. Dobitnicima će se nagrade dostaviti na njihove kućne adrese ili će ih preuzeti u odjelu pretplate Večernjeg lista o čemu će biti obaviješteni. Rok za preuzimanje nagrade je 7 dana tj. do početka putovanja. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Članak 9. Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u navedenom roku od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri. Po isteku tog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 10. Priređivač nagradne igre može istu staviti u privremeno stanje mirovanja ili u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja. Članak 11. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih pravila. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

 http://www.vecernji.hr/nagradne-igre/klub-moj-vecernji-nagraduje-pretplatnike-za-valentinovo-986683

Nema komentara:

Objavi komentar