Nagradne igra "Osvojite Toshiba tablet"

Pravila nagradne igre "Osvojite Toshiba tablet"

Na temelju članka 69., stavka 10., Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) 24sata digital d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 3d donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Pametna kuna poklanja vrhunski Toshiba tablet"


Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Pametna kuna poklanja vrhunski Toshiba tablet" je 24sata digital d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, MB 2328569, OIB: 06665059407. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe internet stranice www.pametnakuna.hr.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 07. prosinca u 11:00 sati do 12. prosinca 2011. godine u 09:59 sati.
Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena 07. prosinca 2011. na internet stranici www.pametnakuna.hr.
Članak 4.
Nagradna igra održava se na portalu pametnakuna.hr.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pronađu igru na www.pametnakuna.hr, točno odgovore na 3 postavljena pitanja odabirom između odgovora a, b ili c, te ostave svoje podatke kroz predloženi obrazac - ime, prezime, adresa, broj mobitela i e-mail.
Članak 5.
Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati neograničeni broj puta.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
NAGRADA: Toshiba tablet AT100
KOLIČINA:1
JED. CIJENA (S PDV-OM): 3.499,00 kn


Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 3.499,00 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 12. prosinca 2011. godine u 10:00 sati u prostorijama 24sata digital d.o.o. u Oreškovićevoj 3d, Zagreb, gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnici nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.pametnakuna.hr najviše 8 dana nakon javnog izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača nagradne igre.

Članak 10.
24sata digital će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u prostorijama 24sata digital d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva 3d, u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku svoje nagrade, 24sata digital će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.pametnakuna.hr.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Sanda Lončar
Direktorica 24sata digital d.o.o.
KLASA: UP/I- 460-02/11-01/996
URBROJ: 513-07-21-07/11-2

Zagreb, 05. prosinca 2011.


www.pametnakuna.hr/info/pravila-nagradne-igre-osvojite-toshiba-tablet

Nema komentara:

Objavi komentar